-          Conclusions

 

Aquestes activitats, posades en relació amb el pressupost total de l’any passat, resulten en un 78% d’aquest dedicat directament als/a les membres, ja que aquesta fou la part destinada a actes que, per la seva naturalesa, contingut o finalitat, permetien la participació de tots els membres del Grup, principalment les sortides quinzenals, el festival de cinema i les quatre trobades (totes quatre, cal recordar-ho, amb sopar i ball d’orquestra gratuïts pels/per les membres).

 

Del 22% restant, la “queixalada”, com cada any, se l’emporta la despesa fixa (llum, aigua, telèfon i lloguer), amb gairebé la meitat. Tot i així, vull destacar l’aprofitament especial que hi ha implícit en aquest apartat ja que, tot i mantenir el percentatge de despesa en relació amb el total (10,67%), els costos de llum i telèfon inclouen més de quatre-centes hores d’utilització d’Internet per part dels/de les membres en els cursos que hem començat enguany i que, si res no canvia, continuarem fent.

 

La resta de despeses, també com cada any...