Subvenció per obres

...hem sentit a dir que hi ha previstes subvencions per casos com el nostre o, si més no, alguna mena d’ajuda econòmica.

 

Hem demanat dos pressupostos però resulten prohibitius. Els nostres recursos són limitats –per no dir escassos- i els veïns de la nostra comunitat són gent gran, jubilats la majoria; seria d’ingenus pretendre una aportació suplementària suficient per cobrir la despesa d’una obra d’aquesta magnitud.

 

El cas, però, és que necessitem la rampa d’accés tant com necessitem l’ascensor. Ja us he dit que els veïns són gent gran, amb moltes limitacions físiques i, en alguns casos (ara mateix n’hi ha tres, concretament), amb discapacitats severes.

 

 

Ajuda mèdica

...món rural. És evident que no som usuaris d’Internet, però de moment tampoc no se’ns pot culpabilitzar. Si s’informava, veuria que els percentatges per calcular els impostos són els mateixos en el seu cas que en el meu o en el de les altres famílies del poble, però allà on vostès fa anys que tenen línies d’ADSL nosaltres no tenim ni línia de telèfon. Per això, quan els serveis públics (pagats per mi, també) siguin els mateixos i jo, si és el cas, decideixi continuar sense utilitzar Internet, discrimini’m i negui’m l’accés a l’ajuda que li demano. Mentrestant, escolti’m i doni una oportunitat a aquests dos nens.

 

Malgrat no tenir-hi accés actualment, sé perfectament com funciona la xarxa i les possibilitats que ofereix. I sé que vostè, com a president de l’associació d’usuaris, pot difondre aquests símptomes arreu del món en poques hores i pot rebre informació d’altres persones que els hagin sofert en un temps suficientment breu com per iniciar un tractament abans que sigui tard.