Exemple de proposta

consistent en la redacció d’una carta i un discurs de comiat.

 

1a.       Destinatari/ària. Sense determinar

Data de la carta. 18 d’abril de 2007

Emissor. Joan Y. President de l’Associació de Veïns d’...

Extensió mínima. Sense determinar

Extensió estimada. Entre 1 pàgina i mitja i 2 pàgines (de cinc a set paràgrafs).

Contingut. 1 paràgraf d’inici (presentació/introducció). Haurà de reflectir que el

                               motiu de la carta és la voluntat de l’emissor d’invitar el destinatari a          

                               la seva festa de comiat.

                   1 paràgraf de tancament (comiat/conclusió),

                   a més dels paràgrafs necessaris per desenvolupar els punts següents:

 

-         Descripció de la data, l’hora i el lloc de l’acte.

-         Descripció breu dels actes previstos, tot insinuant que hi haurà activitats sorpresa, que no s’esmenten en la invitació.

-         Referència al temps que el senyor Joan Y. ha estat president de l’Associació i als canvis viscuts per aquesta durant aquest periode (nombre d’associats inicial i nombre actual; canvi de seu social; implantació de la Festa Petita; elaboració de la pàgina web i normalització de les quatre sortides anuals).

-         Menció expressa de la presència de tres polítics municipals, de diversos membres d’altres associacions i d’un/a artista de renom internacional.

 

Termini de lliurament.  48 hores, a partir de la confirmació bancària del pagament del servei.

 

Preu. 36 € (més IVA)

 

2a. Discurs d’entre vuit i deu pàgines (Text real. El format de presentació pot duplicar aquest nombre, per tal de facilitar-ne la lectura), elaborat a partir de l’enregistrament de la conversa mantinguda amb el senyor Joan Y...