Invitació

… ja que, un cop ens vam assabentar de la vostra existència, localitzar-vos no ha estat difícil. Tenim contactes arreu del món i, sigui per proximitat geogràfica, sigui per parentiu, gairebé totes les associacions i grups de fans que comparteixen el nostre objectiu es troben vinculats. Fins i tot aquells que, a títol individual, comparteixen la nostra devoció per Luís Aguilé acaben, tard o d’hora, integrant-se en la nostra xarxa.

Per això estem tan agraïts a la globalització permesa per Internet i per això ens posem en contacte amb vosaltres amb una doble finalitat: d’una banda, fer-vos extensiva la invitació per la trobada quatriennal –encara, però amb l’ànim de reduir-ne els intervals per les properes edicions- d’admiradors de l’ídol. De l’altra, pregar-vos perquè la feu extensiva a tots els vostres coneguts, la invitació, es trobin o no directament vinculats al vostre grup.

Sabem que Luís Aguilé no és tan valorat al nord com al sud, quan es tracta d’Amèrica. Hem sentit rumors, però, sobre la reedició d’un concurs de dobles. Potser aquests rumors no són més que la sublimació del nostre somni, o potser siguin certs. Segurament a vosaltres, des de Miami, us resultarà més familiar qualsevol notícia sorgida als Estats Units que tingui relació amb Luís Aguilé. Per això, a més d’invitar-vos-hi formalment us demanem ajuda per difondre la Trobada.

Nosaltres hem fet concursos de dobles en les tres trobades anteriors i hem fet, també (i el repetirem enguany) el concurs d’identitat: amb els mesuradors adients, determinarem quin dels participants s’acosta més a la dicció privilegiada del número 1 en començar la cançó que s’ha convertit en el nostre himne. Hem estat fent proves i ni tan sols el guanyador del concurs de playback de l’edició anterior ha pogut acostar-se més d’un 60% al mestre quan canta “És una lata, el trabajar...”