PREUS-SUBSCRIPCIONS

DOCUMENTS

1 document 20€
2 documents 36€
3 documents 50€

 

 

 

SUBSCRIPCIÓ

Semestral 240€
Anual 360€

 

Tots els preus s’incrementaran amb l’import corresponent a l’IVA (16%)

 

-         Quan es parla de DOCUMENT es fa referència a tots els que s’exposen en les seccions “Molt personal” i “Particulars” (cartes, queixes, denúncies, etc.) o qualsevol altre que es pugui acordar entre escriures i QUI CONTRACTI EL SERVEI, amb una extensió màxima de dues pàgines, estructurades en paràgrafs.

 

Quan l’extensió del document hagi de ser superior, el preu s’ajustarà com si es tractés d’un encàrrec múltiple: un document de tres o quatre fulls es tarifarà com si l’encàrrec fos de dos documents i cinc o sis fulls tindran el preu reduït de tres documents.

 

Per documents més extensos o quantitats superiors, es pot accedir a la Subscripció o bé establir acords particulars.

 

Per documents breus (per exemple, un epitafi), tècnics (per exemple, un plec de clàusules contractuals) o molt extensos (una memòria o un llibre) s’elaborarà, sense compromís, un pressupost. L’única condició per l’elaboració d’aquest pressupost serà que, des d’escriures, es tingui accés al document.