com a pressupost per l’encàrrec realitzat per XXX, consistent en la redacció d’una carta.

 

1a.       Destinatari/ària. Àngels Y

Data de la carta. Sense determinar

Emissor. XXX

Estil. Clàssic

Extensió mínima. Sense determinar

Extensió estimada. 2 pàgines (de vuit a deu paràgrafs)

Contingut. 1 paràgraf d’inici (presentació/introducció).

                   1 paràgraf de tancament (comiat/conclusió)

                   a més dels paràgrafs necessaris per a desenvolupar els punts  

                   següents:

 

-         Voluntat de l’emissor/a de rebre resposta i de mantenir una correspondència regular.

-         Descripció del lloc on viu l’emissor/a.

-         Referència a la feina que hi fa.

És important que no s’expliqui clarament en què consisteix aquesta feina, però que s’insinuï que la destinatària podria no acceptar-la de grat.

Sense que aparentment s’hi doni massa importància, s’ha de deixar clar que els ingressos compensen qualsevol penositat.

-         Probabilitat de que, properament, l’emissor/a visiti la destinatària (sempre que aquesta manifesti la seva acceptació) i invitació a la destinatària per visitar l’emissor/a.

 

Termini de lliurament.  48 hores, a partir de la confirmació bancària del pagament del servei.

 

Preu. 20 € (més IVA)