CORRECCIÓ O REDACCIÓ?

 

La diferència bàsica es troba en el resultat: si ens demaneu la CORRECCIÓ  d’un document, us el tornarem tot indicant-vos els possibles errors lingüístics (ortogràfics, gramaticals, sintàctics, etc).

 

També, si així ho manifesteu, podem fer una avaluació del document i del seu contingut (forma i fons) en relació amb la finalitat prevista. Es tractaria de valorar la idoneïtat del document.

 

Amb la REDACCIÓ no només es corregeix i, si s’escau, s’avalua el document, sinó que, a més, se us fa una proposta alternativa; podeu encomanar-nos l’elaboració d’un document totalment nou o bé podeu lliurar-nos un document (sempre que la llengua original sigui alguna de les esmentades en l’espai TRADUCCIÓ) per tal que se us hi facin les esmenes adequades.

 

Encara no ho teniu clar? No és ben bé el que voleu?

 

No us preocupeu: envieu-nos un correu demanant més informació i ens posarem en contacte.

 

ACTUALITZACIÓ

 

Us permet posar al dia tots els documents d’ús habitual en la vostra empresa. Consisteix en una tasca inicial de revisió de les plantilles i els escrits bàsics que feu servir, comprovant la correcció gramatical i l’adequació a la finalitat prevista i, en una segona fase, l’elaboració de suggeriments de correcció i millora.

 

Es poden crear documents base (cartes, factures, notes, etc.), adaptar els que ja es fan servir (canvis en les referències legals, inclusió d’altres llengües, etc.) i dissenyar-ne d’altres, quan es facin necessaris.

 

El resultat ha de ser una documentació amb estil, elegant, sòbria i coherent amb la imatge de l’empresa o el despatx.