Amonestació

... fet pel qual no deixa de sorprendre que es mantingui la negligència en el compliment de les directrius del/de la cap de la vostra oficina.

 

Com se us va explicar en l’entrevista a què feia referència, la discussió o –sobretot- l’incompliment d’aquestes directrius són clarament contradictoris amb els interessos de l’empresa/el despatx.

 

La reiteració d’aquests incompliments, com també se us va explicar, tindrà com a conseqüència l’adopció de mesures disciplinàries per part ...

 

 

Felicitació

... la felicitació de les autoritats, feta a més des d’un mitjà de comunicació de difusió internacional, pel comportament de molts de vosaltres durant l’accident incrementa notablement els índexs de satisfacció d’aquesta Direcció, índexs que, tot sigui dit, ja són habitualment força elevats.

 

Volem, per tant, des d’aquesta Direcció fer nostra aquesta felicitació i, a més de testimoniar-vos l’agraïment que, com a ciutadans, sentim després de veure com es van evitar pèrdues humanes, us transmetem l’orgull de compartir un espai professional amb persones com vosaltres.

 

Només queda, per acabar, informar-vos de la decisió del Consell de Direcció de fomentar activitats com la que es pretenia realitzar el dia en què es va produir l’accident. En aquest sentit heu de saber que ja es troba operatiu un grup de treball que haurà de programar, a partir del segon semestre d’aquest any...