consistent en la redacció de dues cartes.

 

1a.       Destinatari/ària. Provisions Personals. ETT

Data de la carta. 01 de gener de 2007

Emissor. Trans Genís, S.L (Cap de Personal)

Extensió mínima. Sense determinar

Extensió estimada. Entre 1 pàgina i mitja i 2 pàgines (de cinc a set paràgrafs)

Contingut. 1 paràgraf d’inici (presentació/introducció)

                   1 paràgraf de tancament (comiat/conclusió)

                   a més dels paràgrafs necessaris per desenvolupar els punts següents:

 

-         Incompliment per part de l’ETT del compromís verbal d’enviar un informàtic abans de finals d’any.

-         Insatisfacció per part de Trans Genís, SL per la baixa qualificació professional apreciada en les dues darreres contractacions.

-         Recordatori de la clàusula, continguda en el contracte de subministrament de personal, de garantia dels nivells adequats de qualificació d’aquest.

-         Recordatori (sever, sense arribar al constrenyiment) de la possibilitat de rescindir el contracte i de demanar indemnitzacions per part de Trans Genís, SL.

 

Termini de lliurament.  48 hores, a partir de la confirmació bancària del pagament del servei.

 

Preu. 36 € (més IVA)