Incompliment de contracte (Voluntat de rescissió)

... efectivament, el lliurament parcial i defectuós del material encarregat seria, per si mateix, motiu més que suficient per rescindir l’acord però, per si això no fos prou, entre els elements que no s’han lliurat hi ha el cable –tot, el cable– de manera que la instal·lació o una hipotètica utilització de la resta dels components esdevenen impossibles.

 

Entenc aquestes deficiències com un desinterès absolut de mantenir el tracte i, per això...

 

Incompliment de contracte (Reprovació elevada, sense rescissió)

... efectivament, el lliurament parcial i defectuós del material encarregat seria, per si mateix, motiu més que suficient per rescindir l’acord però, per si això no fos prou, entre els elements que no s’han lliurat hi ha el cable –tot, el cable- de manera que la instal·lació o una hipotètica utilització de la resta dels components esdevenen impossibles.

 

Entenc aquestes deficiències com una mostra d’insuficiència de capacitat per fer front a contractes d’aquesta envergadura, ja que qualsevol altra interpretació ens portaria a considerar que la vostra posició respecte de la nostra és de menyspreu...

 

 

Incompliment de contracte (Avís)

... efectivament, el lliurament parcial i defectuós del material encarregat seria, per si mateix, motiu més que suficient per rescindir l’acord però, per si això no fos prou, entre els elements que no s’han lliurat hi ha el cable –tot, el cable- de manera que la instal·lació o una hipotètica utilització de la resta dels components esdevenen impossibles.

 

Entenc aquestes deficiències com un fet aïllat, rigorosament excepcional, i confio que pugueu oferir-nos garanties de cara al futur, ja que la despesa pels endarreriments...

 

 

Reclamació de deute

En aquest sentit, us recordo que el termini per fer efectiu el deute finalitzava el dia 17 de juliol. Heu incomplert, també, el compromís d’abonar-lo abans d’acabar les dues pròrrogues que se us han concedit, per la qual cosa heu de considerar aquesta nota com a requeriment formal previ a l’exercici d’accions legals que...