RESUM

 

Els resums consisteixen en una interpretació sintètica del contingut d’un document.

 

L’extensió aproximada del resum s’establirà, en cada cas, un cop el document que cal resumir hagi estat analitzat per escriures. Aquesta extensió, en principi, no hauria de superar el 10% del document a resumir.

 

Els preus dels resums s’establiran en funció de la seva extensió, no del document original. Així, si s’entén que l’extensió aproximada d’un resum és el 10% de l’extensió del document original, el resum d’un document de 50 pàgines tindrà un pressupost inicial de 50 euros (equivalent a la redacció de tres documents).

 

Per documents breus (per exemple, un plec de clàusules contractuals) o més extensos, s’elaborarà, sense compromís, un pressupost. L’única condició per l’elaboració d’aquest pressupost serà que, des d’escriures, es tingui accés al document.

 

La contractació d’una Subscripció que inclogui resums permetrà, durant el temps de vigència de la Subscripció, sol·licitar resums de parts diverses d’un mateix document, com ara un contracte, un llibre d’instruccions, manuals de funcionament, reglaments, plecs de clàusules, etc.