TARIFES 2011

 

 

Cal que tingueu present que, en qualsevol cas, a les tarifes indicades s’hi haurà d’afegir l’IVA.

 

De CASTELLÀ- CATALÀ  a  CATALÀ- CASTELLÀ

 

General 0,06 cèntims/ paraula
Tècnica 0,06 cèntims/ paraula
Jurada 0,09 cèntims/ paraula
Preu mínim 24€
Recàrrec per urgència 25%

 

 

De CATALÀ - CASTELLÀ  a  ANGLÈS 

 

General 0,10 cèntims/paraula
Tècnica 0,12 cèntims/paraula
Jurada 0,15 cèntims/paraula
Preu mínim 30€
Recàrrec per urgència 25%

 

 

De CATALÀ – CASTELLÀ  a  ALEMANY

 

General 0,09 cèntims/paraula
Tècnica 0,10 cèntims/paraula
Jurada 0,18 cèntims/paraula
Preu mínim 55€
Recàrrec per urgència 25%

 

 

De CASTELLÀ – CATALÀ  a  FRANCÈS

 

General 0,10 cèntims/paraula
Tècnica 0,12 cèntims/paraula
Jurada 0,15 cèntims/paraula
Preu mínim 30€
Recàrrec per urgència 25%

                       

 

De CATALÀ – CASTELLÀ  a  ITALIÀ

 

General 0,09 cèntims /paraula
Tècnica 0,10 cèntims/paraula
Preu mínim   36 €
Recàrrec per urgència 25%

 

 

D'ALEMANY  a  CASTELLÀ – CATALÀ

 

General 0,09  cèntims /paraula
Tècnica 0,10  cèntims /paraula
Jurada 0,13  cèntims /paraula
Preu mínim 30€ (general) / 55€ (jurada)
Recàrrec per urgència 25 %

 

 

D'ANGLÈS  a  CASTELLÀ – CATALÀ

 

General 0,09 cèntims/paraula
Tècnica 0,11 cèntims/paraula
Jurada 0,11 cèntims/paraula
Preu mínim 30€
Recàrrec per urgència 25%

 

 

De FRANCÈS  a  CASTELLÀ – CATALÀ

 

General 0,09 cèntims/paraula
Tècnica 0,11 cèntims/paraula
Jurada 0,11 cèntims/paraula
Preu mínim 30€
Recàrrec per urgència 25%

 

 

D’ ITALIÀ  a  CASTELLÀ – CATALÀ

 

General 0,09 cèntims/ paraula
Tècnica 0,10 cèntims/ paraula
Preu mínim 30€ (general) /
Recàrrec per urgència 25%

 

 

Aquests preus són orientatius. Així com una traducció jurada no planteja dubtes -per la qual cosa els preus que s’indiquen sí que permeten elaborar, amb prou precisió, l’import global de l’encàrrec-, atesa la diversitat de les altres opcions no sempre queda delimitat amb claredat el caràcter de la traducció.

 

La distinció entre una traducció de contingut general i una de contingut tècnic no sempre permet aquesta concreció. És freqüent el predomini d’un contingut d’una o altra naturalesa, però no és estranya la concurrència de descripcions genèriques acompanyades d’esbossos de caràcter tècnic.

 

Compareu, per exemple, la traducció d’un manual d’instruccions o de l’apartat descriptiu d’una patent amb una oferta promocional del mateix article. Els dos primers exemples contindrien un llenguatge eminentment tècnic, mentre que en l’oferta s’hi podrien combinar, perfectament, registres de naturalesa tècnica amb d’altres de comercials, publicitaris o, fins i tot, col·loquials.

 

D’acord amb això, el preu de l’encàrrec serà el que s’indiqui en el correu que, des d’escriures i sense que impliqui cap compromís, se us enviarà per determinar el cost i el termini de lliurament.